ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ရုံး၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ

(က)    ရေယာဉ်များ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွား စက်တပ်ရေယာဉ်များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာ ခုတ်မောင်းနိုင်စေရေးအတွက် ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွားရေယာဉ်ဥပဒေအရ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

FB_IMG_1566883394847

            (ထုံးဘိုဆိပ်ကမ်းရှိရေယာဉ်များအား တိုင်းတာစစ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း)

( ခ )   ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များ စစ်ဆေးထုတ်ပေးခြင်း

မြစ်ကြောင်းသွား စက်တပ်ရေယာဉ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ရေယာဉ်ဝန်ထမ်းများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် သတ်မှတ်လုပ်သက် အလိုက်  ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများ ပြုလုပ်စစ်ဆေး၍ ပထမတန်း ရေယာဉ်အုပ်(၂)ဦး၊ ဒုတိယတန်းရေယာဉ်အုပ်(၂၇)ဦးနှင့် တတိယတန်းရေယာဉ်အုပ် (၁၂)ဦး တို့အား   ရေယာဉ်အုပ်ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။

Picture1       (၁၈.၁.၂၀၂၀ နေ့တွင်   ရေယာဉ်အုပ်စာမေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း)

 ( ဂ )  ရေယာဉ်များအား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း စက်မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အထက် ရေယာဉ်(၉)စီးနှင့် စက်မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အောက် ရေယာဉ်(၂)စီးအား ရေယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်နှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခွင့် လုပ်ငန်း လိုင်စင်များကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင်များထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။

                  FB_IMG_1566883450525 (ပန်းတောင်းမြိုနယ်အတွင်း မြင်း(၂၀)အောက်ရေယာဉ်များလုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း)

(ဃ) ရေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းများကို ပန်းတောင်းမြို့ နယ်အတွင်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

FB_IMG_1566883523089     (ရေကြောင်းဆိုင်ရာအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးအသိပညာပေးဟောပြောခြင်း)