STATISTICS OF SEAFARER EMPLOYMENT IN MYANMAR

“သင်္ဘောသားမှတ်ပုံတင်နှင့် မှတ်တမ်းဌာနစု” လက်ကမ်းစာစောင် နှင့် “သင်္ဘောသားနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများဌာနစိတ်” လက်ကမ်းစာစောင်များ

Download Here: SRPS update list (31.8.2020)

December Statistics_Page_1December Statistics_Page_2December Statistics_Page_3December Statistics_Page_4December Statistics_Page_5December Statistics_Page_6December Statistics_Page_7December Statistics_Page_8December Statistics_Page_9