STATISTICS OF SEAFARER EMPLOYMENT IN MYANMAR

“သင်္ဘောသားမှတ်ပုံတင်နှင့် မှတ်တမ်းဌာနစု” လက်ကမ်းစာစောင် နှင့် “သင်္ဘောသားနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများဌာနစိတ်” လက်ကမ်းစာစောင်များ

Download Here: SRPS update list (31.5.2021)