ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ကြိုဆိုပါသည်

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်ပွားမီ ၁၉၃၀ခုနှစ်မှစတင်ကာ “ဆိပ်ကမ်းအရာရှိချုပ်ရုံး” (Principal Port Office r)ဟူ၍  ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဌာနခွဲ (၉)ခုဖြင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဟူ၍ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

for web