တရုတ်နိုင်ငံ၌ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံနေရသည့် မြန်မာသင်္ဘောသားများနှင့်ပတ်သက်၍အသိပေးခြင်း