ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန သတင်းများ

ပြီလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

(က) အစည်းအဝေးများကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

Technical Meeting အစည်းအဝေးများအား ကျင်းပခြင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ အတွင်း Technical Meeting အစည်းအဝေး (၁) ကြိမ်အား Video Conferencing ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

 (ခ) ဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည်  COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကာလအတွင်း ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ရုံးဝင်းအတွင်း ကာကွယ်ဆေးဖျန်းခြင်း၊ လက်ဆေးရန် နေရာများ သတ်မှတ်စီစဉ်ပေးခြင်း၊ Mask များဖြန့်ဝေပေးခြင်းနှင့် ရုံးတက်လာသူ ဝန်ထမ်း များအား ကိုယ်အပူချိန် တိုင်းတာခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြပါသည်။

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရုံးချုပ်(သိမ်ဖြူလမ်းနှင့် ကုန်သည် လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်) အဆောက်အဦ ဆေးသုတ်ခြင်း လုပ်ငန်း အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလအတွင်းတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း အနေဖြင့် ကမ်းရိုးတမ်းသွားနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွား ရေယာဉ်ကြီး (၇) စင်းအား လုပ်ငန်းလိုင်စင်အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ရေယာဉ်ကြီး (၁၂၆) စင်းအား သက်တမ်း တိုး လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ရေယာဉ်ကြီး (၃)စင်းအား မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ကိစ္စ အခြားပြောင်းလဲခြင်း (၂)စင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ကာ Bareboat Charter ယာယီမှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုး(၁)စင်း၊  VGM ကြေငြာနိုင်ရေးအတွက် Shipper များသို့ Approval Letter အသစ်(၁)စောင် ထုတ်ပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး၏ ရေယာဉ် တည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ ဒေါပုံ သင်္ဘောကျင်းတွင်  ရေယာဉ်တည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း အကြီးစားပြင်ဆင်မှု (၁) ခု ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စက်မြင်း (၂၀) အထက် ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းတွင် ကုန်တင်ရေယာဉ် (၁၄) စီးနှင့် ခရီးသည်တင် (၂) စီး တို့အား ကနဦးနှင့် သက်တမ်းတိုး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်တင်နှင့် ခရီးသည်တင် ရေယာဉ် (စက်မြင်း -၂၀ အထက်) (၁၄) စီးနှင့် (စက်မြင်း ၂၀-အောက်) (၁၄) စီး အား ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးသည် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကာလအတွင်း ရုံးဝင်းအတွင်းရှိ အဆောက်အဦများ၊ ရုံးခန်းများ၊ အရာရှိအိမ်ရာများ၊ အမှုထမ်းအိမ်ရာများအား ကာကွယ်ဆေး ဖြန်းခြင်း၊ လက်ဆေးဘေစင်များ တပ်ဆင်ခြင်းစသည့် ရောဂါကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရုံး၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကမ်းရိုးတမ်းဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၏ အကူအညီဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်  မြိတ်ရုံးဝင်း နှင့် ရုံးအတွင်း ကာလအတွင်းရုံးဝင်းအတွင်း ကာကွယ်ဆေးဖြန်းခြင်း၊ ကော့သောင်းရုံးတွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကာကွယ် ဆေးဖြန်းခြင်း စသည့် ရောဂါကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရုံးသည်  ပြည်မြို့ရှိ ဆိပ်ကမ်းများတွင် ဝင်ထွက်သွားလာနေကြသော ရေယာဉ်စီး ခရီးသည် များအတွက်  COVID-19 ကာကွယ်ရေးနှင့် အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများအား ကျန်းမာရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်ရုံးသည် ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် စက်မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အထက် ခရီးသည်တင်/ ကုန်တင် ရေယာဉ်(၄)စီး မှတ်ပုံတင်နှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် အသစ်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ (၃၀) စင်းအား သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း၊ ငါးဖမ်း/ငါးသယ် ရေယာဉ်အသစ်(၁၇) စီး သက်တမ်းတိုးပေးခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။