ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန သတင်းများ

ဇွန်လအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

(က) အစည်းအဝေးများကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ သင်္ဘောသားဌာနခွဲမှ ဦးဆောင်၍ Myanmar Maritime Tripartite Committee အစည်းအဝေး(၃/၂၀၂၀) ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လအတွင်း ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာသင်္ဘောသားများအတွက် သင်္ဘောသား အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး Websites လွှင့်တင်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်၊ ယာယီလိုင်စင်ကာလအတွင်း သင်္ဘောသားစေလွှတ်နိုင်ခြင်း မရှိသော SRPS ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်၍ လိုင်စင်ရုတ်သိမ်းရန်ကိစ္စ၊ အမျိုးသမီးသင်္ဘောသား များစေလွှတ်ရန် Agreement Contract ချူပ်ဆိုလာသော ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက် ၍ Union များမှ ကန့်ကွက်ရန်ရှိ/မရှိ စိစစ်ပေးရန်ကိစ္စ၊ သင်္ဘောသားများ အတွက် Charter Flight နှင့် ဗီဇာကိစ္စများအတွက် MSESF နှင့် Union များမှ အစီအစဉ် ညှိနှိုင်းရေးဆွဲရေးကိစ္စ၊ Uniteam Marine Co ltd., မှ ရွေးချယ်ထားသော လူသစ် အမျိုးသမီးသင်္ဘောသားများအတွက် SIRB လျောက်ထားရန် လိုအပ်သော သင်တန်းများတက်ရောက်နိုင်ရန် ဆေးစစ်သည့် ကိစ္စများအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

Technical Meeting အစည်းအဝေးများအား ကျင်းပခြင်း

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ဌာန၏ ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသည့် လုပ်ငန်းများအား ဌာနစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြု ထားနိုင်ရန်အတွက် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းပြုလုပ်သော Technical Meeting အစည်း အဝေးများအား ကျင်းပလျှက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း (၁) ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

(ခ)  သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းများနှင့် စာမေးပွဲကျင်းပခြင်းများ

ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ရပ်ဆိုင်းထား ခဲ့ရသည့် ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင် ရေးအတွက် သင်တန်းကျောင်းများမှ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေး အစီအမံ များ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကို  ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ လမ်းညွှန်ချက်၊ စည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာ မှု ရှိ/မရှိအား စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။

(ဂ) ဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည်  COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကာလအတွင်း ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ သင်္ဘောသားဌာနခွဲမှ ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက် ဌာနခွဲ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် Mask များတပ်ဆင်၍ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အနည်းဆုံး(၆)ပေအကွာ အနေအထားဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ဌာနစိတ်တိုင်း၏ ရုံးခန်းမျက်နှာစာများတွင် လက်ဆေးရည်စက်များ တပ်ဆင်ပေးထားခြင်း၊ ရုံးခန်းအတွင်းနှင့် ရုံးခန်းအပြင် နေရာများသို့လည်း ပိုးသတ်ဆေးရည် ပက်ဖျန်းခြင်းများ  ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆိပ်ကမ်းလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးခြင်း

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနခွဲသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ အတွင်း ဆိပ်ကမ်း (၁၁) ခုအား အောက်ပါအတိုင်း သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

NoIMO PF No.Name of Portစစ်ဆေးရက်
INTRIM 2-20Puma Power International Port Terminal၂၀-၆-၂၀၂၀
MMRGN-0040Puma Energy Asia Sun Storage Terminal၂-၆-၂၀၂၀
MMRGN-0032Regency SPC Port Terminal၁၉-၆-၂၀၂၀
MMRGN-0001Asia World Port Terminal၁၈-၆-၂၀၂၀
MMRGN-0002The Myanmar Terminal(TMT)၉-၆-၂၀၂၀
MMRGN-0005Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) Jetty၅-၆-၂၀၂၀
MMRGN-0006Myanmar Industrial Port(MIP)၈-၆-၂၀၂၀
MMRGN-0007Myanmar Integrated Port Limited၁၆-၆-၂၀၂၀
MMRGN-0008Myanmar International Terminals Thilawa(MITT)၁၁-၆-၂၀၂၀
၁၀MMRGN-0012Sule Wharf၁၂-၆-၂၀၂၀
၁၁MMRGN-0014Yuzana Edible Oil Terminal(YZN)၁၀-၆-၂၀၂၀

အသိအမှတ်ပြု ဆေးခန်းများအား စစ်ဆေးခြင်း

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနခွဲသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် သုခမင်္ဂလာ(၂) ဆေးခန်းအား ဌာနအသိအမှတ်ပြုဆေးခန်း အဖြစ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ Medical Guidance 2019 နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

Port State Control စစ်ဆေးခြင်း

ရေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဌာနခွဲ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ကြသော နိုင်ငံခြားမှတ်ပုံတင် များကို Port State Control စစ်ဆေးခြင်းအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း သင်္ဘော (၆) စင်းအား စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

ရေကြောင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကမ်းရိုးတန်းသွား ရေယာဉ်များအတွက် ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးခြင်းအနေဖြင့် ငါးဖမ်း(သစ်သားခွံ) (၁)စင်း၊ ငါးဖမ်း (သံခွံ) (၁) စင်း၊ ကုန်တင်(သစ်သားခွံ) (၃)စင်း၊ ကုန်တင် (သံခွံ) (၂) စင်း စုစုပေါင်း ရေယာဉ် (၇)စင်းအတွက် အားလည်းကောင်း၊ ကန်းရိုးတန်းသွားရေယာဉ်များအတွက် L.S.A လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းအနေဖြင့် ဆီတင်(သံခွံ) (၁) စင်း၊ ကုန်တင်(သံခွံ) (၁၈)စင်း၊ ငါးဖမ်း(သံခွံ) (၆) စင်း၊ ငါးဖမ်း(သစ်သားခွံ) (၄၈) စင်း စုစုပေါင်း ရေယာဉ်(၇၃) စင်းအားလည်းကောင်း၊ ကန်းရိုးတန်းသွားရေယာဉ်များအတွက် Outward Clearance ထုတ်ပေးခြင်းအနေဖြင့် ဆီတင်(သံခွံ) (၂၁) စင်း၊ ကုန်တင်(သံခွံ) (၁၁၇)စင်း၊ ငါးဖမ်း(သံခွံ) (၅) စင်း၊ ငါးဖမ်း(သစ်သားခွံ) (၂၈) စင်း စုစုပေါင်း ရေယာဉ်(၁၇၁) စင်းအားလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း အနေဖြင့် ကမ်းရိုးတန်း သွားနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွား ရေယာဉ်ကြီး (၁၁)စင်းအား လုပ်ငန်းလိုင်စင် အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ (၁၈၀) စင်းအား သက်တမ်းတိုး လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ပေး ခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ရေယာဉ်ကြီး (၄)စင်းအား မှတ်ပုံတင် ပေးခြင်း၊ မှတ်ပုံ တင်ကိစ္စ အခြားပြောင်းလဲခြင်း (၁၁)စင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ VGM ကြေငြာနိုင်ရေး အတွက် Shipper များသို့ Approval Letter အသစ်(၉)စောင်နှင့် သက်တမ်းတိုး (၁၁၅)စောင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် Bareboat Charter စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော ရေယာဉ်များအား ယာယီမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးခြင်း အတွက် သက်တမ်း တိုး (၁) စီး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မွန်ပြည်နယ်ရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်ရုံးသည် ၂၀၂၀ ပြည့် နှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် စက်မြင်း(၂၀)အထက် ခရီးသည်တင်/ကုန်တင် ရေယာဉ်(၁)စီးအား မှတ်ပုံတင်နှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် အသစ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေယာဉ် (၃) စီးအား သက်တမ်းတိုး ပေးခြင်း၊ ငါးဖမ်း/ ငါးသယ် ရေယာဉ်(၂၂)စီး အား ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်အသစ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ (၃၁) စီးအား သက်တမ်းတိုးပေးခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရုံးသည် ဓနုဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိ စက်မြင်း(၂၀) အထက် ကုန်တင်ရေယာဉ်များ နှစ်ပတ် လည် မှတ်ပုံတင်နှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခြင်းအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရုံးသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒေသထွက် ကျောက်စရစ်များ စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တွဲတွန်း/တွဲဆွဲ နှင့် စက်မဲတွဲ ရေယာဉ်ကြီးများအား လိုင်စင်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ၊ စည်းကမ်းညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ စက်မြင်း (၂၀)အထက် စက်တပ်ရေယာဉ်ငယ်များအားလည်း မှတ်ပုံတင်နှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းတာစစ်ဆေးလျက် ရှိပါသည်။

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး၏ ရေယာဉ် တည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ ဒေါပုံ-သင်္ဘော ကျင်းတွင်  ရေယာဉ်တည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း အကြီးစားပြင်ဆင်မှု (၁) ခု ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စက်မြင်း (၂၀) အထက် ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းတွင် ကုန်တင်ရေယာဉ် (၈) စီးနှင့် ခရီးသည်တင် (၁) စီး တို့အား ကနဦးနှင့် သက်တမ်းတိုး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်တင်နှင့် ခရီးသည်တင် ရေယာဉ် (စက်မြင်း -၂၀ အထက်) (၈) စီးနှင့် (စက်မြင်း ၂၀-အောက်) (၃၃) စီး အား ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်လုပ်ငန်းများ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ မန္တလေး-သင်္ဘောကျင်းတွင် ရေယာဉ်တည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း အကြီးစားပြင်ဆင်မှု (၁၆) ခု အသေးစားပြင်ဆင်မှု(၁၀)ခု ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရုံးသည် (၃-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် တံတားဦးမြို့နယ်၊ တံတားဦးဆိပ်ကမ်းတွင် ကွင်းဆင်း သွားရောက်ခဲ့ကြပြီး ရေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အသိပညာပေး ဟော ပြောခြင်း၊ လက်ကမ်းစာစောင်များဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ စက်မြင်းအား (၂၀) အောက် ရေယာဉ်များအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ရေယာဉ်မောင်းနှင်မှု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်လုပ်ငန်းများ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရုံးသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း စက်မြင်း (၂၀)အထက် ရေယာဉ်များအား မှတ်ပုံတင်ခြင်းအဖြစ် (ရေယာဉ် (၁၄)အား လည်းကောင်း၊ စက်မြင်းအား (၂၀) အောက် ရေယာဉ်များအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ရေယာဉ်မောင်းနှင်မှု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်းအတွက် ရေယာဉ် (၁၃)စင်းအားလည်းကောင်း ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်လုပ်ငန်းများ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရုံးသည် (၅၀ ပေ၊ ၃၀ ပေ၊ ၁၅ ပေ)အရွယ် စတိုဂိုဒေါင်အပါအဝင် ဌာနမှ အသုံးပြုရန် မလိုအပ်တော့သည့် ဌာနပိုင်ပစ္စည်းဟောင်း (၃၄)မျိုးအား ရောင်းချခြင်း အိတ်ဖွင့် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ခြင်းအား  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၁၇) ရက်နေ့တွင် တိုင်းဒေ သကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊ မြိတ်မြို့တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ရုံး၊ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန၌ ပြုလုပ်သော ပင်လယ်ငါးဖမ်းရေယာဉ် ရေလုပ်သားများအတွက် လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အသက်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးသင်တန်းတွင်  ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ထားဝယ်ရုံး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ မိုးကြိုကာလ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေး အသိပညာပေး ရှင်းလင်းခြင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပို့ချခဲ့ပါသည်။