တရားမဝင်မှောင်ခိုပစ္စည်းတင်ဆောင်သည့် သင်္ဘောများသို့ မြန်မာသင်္ဘောသားများ စေလွှတ်ခြင်း မပြုရန် ကိစ္စ