ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန သတင်းများ

နိုင်ငံခြားသင်္ဘော MT. Viet Tin Lucky နှင့်စပ်လျဉ်း၍ Receivers of Wreck ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း