ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန သတင်းများ

လစာနှုန်းကျပ် (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) တန်းဝင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးနေရာများ ခေါ်ယူခြင်း